Algemene voorwaarden

Klik hier om de algemene voorwaarden van elke maatschappij te raadplegen

 

Toezichthoudende overheid

Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op www.fsma.be