klachtenregeling

Voor al uw vragen en eventuele problemen kan u altijd bij ons kantoor terecht. (contact)

Klachten kan u ook indienen bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel.02/ 547 58 71 - fax 02/547 59 75 - info@ombudsman.as - www.ombudsman.as