Arbeidsongevallen

Als werkgever kan je de dekking uitbreiden voor je werknemers door bijkomende waarborgen te onderschrijven:

  1. Verzekering arbeidsongevallen boven het wettelijk plafond (excedentverzekering)
  2. Verzekering lichamelijke ongevallen privéleven, waarbij je werknemers 24u op 24, het ganse jaar door verzekerd zijn door ongevallen die eveneens buiten het werk gebeurd zijn.
  3. Verzekering gewaarborgd loon, waarbij de maatschappij het verschil betaalt tussen het normale loon van uw werknemer en de vergoeding die wettelijk voorzien is. 

Premie arbeidsongevallenverzekering

De premieberekening kan gebeuren op loonmassa ofwel op de omzet van je bedrijf. Dit wordt bepaald door de verzekeraar zelf. Hierbij houden zij rekening met volgende parameters:

  • de activiteit van je bedrijf
  • personeelscategorie
    • voor bedienden geldt een lagere premievoet dan voor arbeiders, daar het risico op ongevallen voor bedienden kleiner is dan het risico op ongevallen voor arbeiders

Krijg een belangrijk gedeelte van uw betaalde premie terugbetaald

Een belangrijke tip : als onderneming heb je er alle belang bij om al uw verzekeringen te bundelen in één pakket.   Dit levert u twee concrete voordelen op :

1. U krijgt per verzekering een extra korting, die kan oplopen tot 15%

2. Wij werken samen met maatschappijen die ieder jaar de "goede" ondernemingsklanten belonen. Bij         een gunstige schadestatistiek, krijg je ieder jaar een belangrijk deel van je premies teruggestort ! 

Maak een afspraak voor een gratis analyse van jouw verzekeringspakket :  met een simpele update kan je al veel geld besparen.