BA ondernemingen

De burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor je bedrijf, die de schade vergoedt aan derden door jou of je medewerker veroorzaakt tijdens de uitvoering van de job. 

Verschillende waarborgen

Maar de belangrijkste is Burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

  • Dekt de buitencontractuele burgerlijke aansprakelijkheid van jouw bedrijf voor schade aan derden. Dit kan zowel gaan om materiële schade, lichamelijke schade of immateriële gevolgschade

 

Voorbeelden:

Tijdens een huisbezoek om een offerte te maken stoot je een dure smart televisie van de kast (de schade aan de televisie is materiële schade)
Tijdens het lossen van het materiaal rijd je met je heftruck een voorbijganger aan. De lichamelijke letsels van de voorbijganger worden hier eveneens vergoed door jouw verzekeraar.
Tijdens graafwerken raak je een elektriciteitskabel waardoor de hele straat zonder elektriciteit zit. Door de panne verliest de lokale handelaar een deel van zijn inkomsten, daar hij zijn winkel diende te sluiten. Het verlies van inkomsten is de immateriële schade.

Andere waarborgen

  • Burgerlijke aansprakelijkheid na levering
    • deze voorziet een vergoeding voor schade die na de uitvoering van het werk aan het licht zou komen

 

  • Een dekking voor toevertrouwde goederen
    • zorgt ervoor dat de goederen waaraan je werkt (vb auto's, meubelen, ...) verzekerd zijn, wanneer je deze tijdens de herstelling zou beschadigen

 

  • Rechtsbijstand
    • betaalt de advocaats- en gerechtskosten bij bepaalde geschillen