Langetermijnsparen

Wil je naast pensioensparen nog een extra fiscaal voordeel? Voor sommige personen kan dit via een langetermijnsparen

Wat zijn de belangrijkste voordelen en verschillen met pensioensparen?

  1. Maximaal bedrag

Pensioensparen = 980 euro (belastingvoordeel 30%) of 1.260 euro (belastingvoordeel 25%)
Langetermijnsparen = maximum 2.350 euro, maar enkel bij voldoende inkomsten (de max premie is gekoppeld aan jouw belastbaar inkomen)

Weliswaar afhankelijk van je inkomen kan je een hoger bedrag sparen in langetermijnsparen dan pensioensparen. Laat onze specialisten berekenen hoeveel je maximaal kunt sparen in langetermijnsparen. 

   2. Leeftijd op begindatum
Pensioensparen = een contract pensioensparen is fiscaal interessant als je start ten laatste vanaf 54 jaar. Theoretisch kan het ook nog voor je zestigste, maar je verliest een belangrijk voordeel in de fiscale mogelijkheden. En als je bvb op je 58e start kan je nog 6 jaar storten, geen 10 jaar, terwijl jouw geld wel minimum 10 jaar moet blijven staan. Personen ouder dan 55 jaar kiezen beter voor een langetermijnsparen. 
Langetermijnsparen = ten laatste starten op 64e jarige leeftijd: je kan dan kiezen hoelang je fiscaal wil sparen. Zolang je belastingplichtig bent is dit de meest rendabele spaarformule zonder risico.

3. Een gewaarborgd rendement of een beleggingsfonds

Bij ons heb je de keuze tussen een langetermijnsparen met een gewaarborgd rendement of een langetermijnsparen waarvan het rendement gekoppeld is aan een beleggingsfonds. 

Je kan uiteraard ook kiezen voor een mix van beide. Bijvoorbeeld 70% in gewaarborgd rendement en 30% in beleggingsfonds. 

4. Is ieder beleggingsfonds geschikt voor langetermijnsparen?

In onze visie niet. Bij de keuze van onze beleggingsfondsen gaat onze voorkeur uit naar fondsen met een stop loss formule (= wanneer een bepaalde positie in een fonds een bepaald verliespercentage noteert, wordt deze positie automatisch uit het fonds verwijderd). Gecombineerd met een dynamische asset allocatie. Dit zijn fondsen waarbij de verhouding tussen aandelen en vastrentende producten niet contractueel vastgelegd zijn. Bijvoorbeeld 50% aandelen en 50% obligaties, maar waarbij de verhouding gewijzigd kan worden bij wisselende marktomstandigheden. 

In een fonds met een dynamische asset allocatie kan het gedeelte aandelen naar 0% gebracht worden op een moment dat het niet goed gaat op de beurs. Een fonds met "altijd 50% aandelen" kan niet, en kan dus veel minder op de marktomstandigheden inspelen.