Pensioensparen

Om het maximum uit je pensioensparen te halen heeft Assurwest een duidelijk stappenplan:

Stap 1: Kies welk belastingsvoordeel je wenst

  • Kies je voor een belastingsvoordeel van minimum 294 euro, dan spaar je 980 euro op jaarbasis
  • Kies je voor een belastingsvoordeel van miniumum 315 euro, dan spaar je 1.260 euro op jaarbasis. 

 

Opgelet: Je reëel belastingsvoordeel kan nog iets hoger zijn afhankelijk van de gemeentebelasting van je woonplaats. 

Merk dus op dat door 1.260 euro te sparen, jouw belastingsvoordeel 7% hoger is. Met een rendement hoger dan een spaarboekje! Uiteraard is het geen verplichting om het maximum bedrag te betalen, bij ons kan je ook terecht voor een pensioenspaarplan van bvb 35 euro per maand. 

Een belangrijke tip: probeer altijd je pensioensparen te maximaliseren voor je de leeftijd van 55 jaar bereikt. Zo haal je echt het maximale fiscale voordeel uit jouw pensioenspaarplan. Onze experts leggen je graag uit hoe dit komt. 

Stap 2: Kies voor het pensioenspaarplan dat het beste bij je past

  • Gewaarborgd rendement: in deze formule kies je voor een gewaarborgde rente, bijvoorbeeld 0,75% gewaarborgd, vermeerderd met een winstdeelname. In deze formule ben je dus zeker van een kapitaalsbehoud en rendementsgarantie. 
  • Pensioensparen zonder gewaarborgd rendement: je kan je premie ook "beleggen" in één of meerdere beleggingsfondsen. Dit kan je een hoger rendement opleveren, maar noch kapitaal noch rendement is gegarandeerd. 

 

Om het pensioenspaarplan dat bij jou past te detecteren, kan je bij ons terecht voor een profieltest. Op basis hiervan kunnen wij vaststellen welke formule het best bij jou past en je adviseren. 

genieten

Stap 3: Wees kritisch als je kiest voor een pensioenspaarplan zonder gewaarborgd rendement en zonder kaptiaalsgarantie

Zelfs al kies je voor een beleggingsfonds, adviseren wij voorzichtigheid. In de keuze van dit fonds gaan wij voluit voor fondsen die beantwoorden aan de essentiële beleggingsregels, namelijk: 

  1. Beperk je verlies
  2. Vergeet nooit de eerste regel!


Wij adviseren je te kiezen voor een beleggingsfonds die heel divers belegd, zonder beperking van sectoren of landen. Maar met een "stop loss" op iedere positie. Vanaf een bepaalde positie in het dakfonds een grens van verlies overschrijdt, wordt deze uit het fonds verwijderd. 

Aanvullend zijn wij ook geen voorstander van een vaste asset allocatie. Een vaste asset allocatie is een fonds die bijvoorbeeld altijd 50% in aandelen belegd en 50% in obligaties (een zogenaamd neutraal fonds). Het nadeel van zo'n fonds is dat, zelfs wanneer het zeer slecht gaat op de beurs, zij altijd 50% in aandelen blijven. 

Stap 4

In samenspraak met onze experten kunnen wij een verdeling van je pensioensparen maken tussen sparen met een gewaarborgd rendement en sparen met een "kameleonfonds". Afhankelijk van jouw risicoprofiel kan er bijvoorbeeld 70% gestort worden in het gedeelte met gewaarborgde rente en 30% in een beleggingsfonds. 

Stap 5

Jaarlijks wordt er een evaluatie gemaakt van je contract. Een pensioenspaarplan is geen spaarboek, maar moet actief beheerd worden, althans dat is onze visie. 

De keuze tussen bvb 70% in gewaarborgde rente en 30% in een beleggingsfonds is niet voor eeuwig en altijd. Afhankelijk van je leeftijd, je gewijzigd risicoprofiel, ... kunnen wij elk jaar een aanpassing doen. Wij kunnen het gedeelte in het fonds verhogen of verlagen, ieder jaar opnieuw, via een jaarlijkse gratis switch. 

Stap 6

Wees kritisch over de kosten van je contract. Misschien heb je al een paar jaar een contract lopen. Weet dat veel contracten lopen met een instapkost van 5% of 6%. In de huidige renteomgeving is dit geen goede optie. Het kan interessant zijn om met onze experts te kijken wat de beste opties voor jou zijn om het kostenplaatje te verminderen.