Hospitalisatieverzekering

zkhuis

Een hospitalisatieverzekering garandeert je gemoedsrust bij een ziekenhuisopname tijdens zowel ongelukkige momenten zoals ongeval, operatie, ziekte, enz., maar ook zeker bij gelukkige momenten zoals bij een bevalling. Hierbij bescherm je niet enkel jezelf maar ook jouw gezin tegen de financiële risico's die een opname met zich meebrengt. 

Verschillende formules

Zowel verzekeraars als de mutualiteiten bieden een hospitalisatieverzekering aan, maar zijn deze wel vergelijkbaar? De formules die de verzekeraars aanbieden bevatten de meest uitgebreide waarborgen alsook de hoogst verzekerbare kapitalen op de markt. Dit kan uiteraard een verschil maken tijdens je genezing. 

Je contract voorziet meer dan alleen een terugbetaling van de ziekenhuisopname!

De door ons geselecteerde maatschappijen voorzien een vergoeding bij:

  • Hospitalisatie; terugbetaling van je medische kosten bij een opname, zelfs voor een éénpersoonskamer. Je hebt dus vrije keuze van ziekenhuis, arts en kamer
  • Pré- en postkosten; zowel de kosten vóór en tijdens de opname, evenals na de opname komen in aanmerking voor vergoeding. Denk maar aan check-up raadplegingen, kinesitherapie, geneesmiddelen, thuisverpleging, ... Standaard is er een tussenkomst van 1 maand vóór de opname tot na 3 maanden na de datum van ontslag. Dit kan zelfs verlengd worden tot 2 maanden vóór en 6 maanden na de opname.
  • Derdebetalerssysteem; Je dient zelf de hoge facturen niet eerst te betalen aan het ziekenhuis. Jouw verzekeraar kan dit rechtstreeks met het ziekenhuis voor je regelen. 
  • Sommige maatschappijen bieden zelf bijkomende diensten aan voor, tijdens en na je opname. Denk aan poetshulp, kraamhulp, kinderopvang ed.
  • Zware ziekten; ook hier maken de verzekeraars het verschil. Bepaalde verzekeraars voorzien een vergoeding voor de onvoorziene medische kosten voor de behandeling van 30 zware ziekten, eveneens een groot verschil ten opzichte van de mutualiteiten. 
  • Niet enkel gemoedsrust in België maar ook in het buitenland; Enkele verzekeraars voorzien een vergoeding voor de onvoorziene medische kosten in het buitenland. Alsook voorzien zij bijkomende diensten zoals repatriëring, de mogelijkheid om gezinsleden over te brengen, enz. Een belangrijke waarborg gezien niet alle landen voorzien zijn van een kwaliteitsvolle ziekteverlening en verzorging zoals wij gewoon zijn in België. 
  • De mogelijkheid wordt je eveneens aangeboden om een vergoeding te krijgen voor homeopathische geneesmiddelen, vruchtbaarheidsbehandelingen, opname in universitaire ziekenhuizen en zoveel meer...
oma nieuw

Premieberekening

Je premie wordt berekend aan de hand van volgende parameters:

  1. je leeftijd
  2. je medische gezondheidstoestand
  3. de door jou gekozen vrijstelling, die eveneens 0 kan zijn

 

Hoe vroeger je dus instapt, hoe voordeliger jouw premie!

Hier heb je eveneens de keuze uit formules waarbij de premie vijfjaarlijks aangepast wordt op vooraf bepaalde leeftijdscategorieën of waarbij je jouw premie vastklikt op de instapleeftijd. 

Collectieve hospitalisatieverzekeringen

Je hebt een hospitalisatieverzekering via je werkgever dus je bent ervan overtuigd dat bovenstaande niet van toepassing is voor jou? Wat als je jouw werkgever verlaat of wat bij pensionering?

De meeste contracten geven je de mogelijkheid om je contract individueel verder te zetten, maar dit wel aan hun premie berekend op jouw leeftijd bij uitdiensttreding of pensionering. Bij pensionering kan dit een premie van meer dan 100€ per maand betekenen! 

Laat het niet zover komen en kies vandaag voor een kwalitatieve en betaalbare hospitalisatieverzekering door een wachtpolis te onderschrijven.