Autoverzekering Brugge

Waarom de ene autoverzekering de andere niet is...

De autoverzekering is wettelijk verplicht, en er is een modelcontract, waar geen enkele maatschappij mag van afwijken. De verschillen zitten in aanvullende waarborgen of extra kortingen die mogelijks gratis worden aangeboden.

Ben je op zoek naar een goedkope premie?
Eén van de belangrijkste verschillen in de prijs van een autoverzekering, betreft de maatschappijen die al dan niet rekening houden met de aantal kilometers die je per jaar rijdt. Indien je in Brugge een auto wenst te verzekeren, waarmee je per jaar niet meer dan 15.000 kilometers rijdt, vraag je best een tarief die rekening houdt met dit beperkt aantal kilometers.

Bij een vergelijking van autoverzekeringen in Brugge geniet je bij sommige maatschappijen een korting wanneer je wagen uitgerust is met één of meerdere veiligheidstechnologieën, zoals bij voorbeeld een automatische waarschuwing wanneer je van jouw rijvak afwijkt, of een auto die automatisch afremt wanneer het te dicht bij een obstakel komt. Veiligheid wordt beloond met een goedkopere premie! 
Kijk ook eens bij de pagina over omniumverzekeringen voor meer informatie hierover, want ook daar krijg je korting voor bepaalde uitrustingen. 

Is een autoverzekering voor jongeren betaalbaar?

Allereerst wensen we hier nogmaals te wijzen op het gevaar van het niet correct verzekeren van een voertuig. Indien een jonge bestuurder hoofdbestuurder is van een wagen, moet dit voertuig verzekerd worden met deze jongere als hoofdbestuurder. In tegenstelling tot ongevallen met bijvoorbeeld dronkenschap, is er een volledig verhaalsrecht van de maatschappij wanneer een auto niet correct verzekerd is. Dus als een maatschappij in het kader van een ongeval 100.000 euro moet betalen en  kan bewijzen dat een jongere hoofdbestuurder is, en niet vader of moeder, dan kan de maatschappij dit bedrag integraal  terugvorderen van de ouders.

Voor een betaalbare premie voor je zoon of dochter, bundel je best je verzekeringspakket bij één maatschappij. Hierdoor kunnen zij een aanbod doen voor je zoon of dochter, waardoor je een betaalbare premie krijgt en het risico van verplicht terugbetalen aan de maatschappij uitsluit.  Dit tarief kunnen wij niet opnemen in de berekeningsmodule.   Maak hiervoor een afspraak met ons !

Onafhankelijk marktonderzoek

Als onafhankelijk makelaar hebben wij een berekeningsmodule die al je wensen bundelt en automatisch een selectie maakt. Wat voor jou de beste oplossing is. 

Een goedkope autoverzekering in Brugge die beantwoordt aan al je verwachtingen!

Bovendien controleren wij alle parameters, zodat je nadien niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Niet alle tarificatieprogramma's zijn even duidelijk. Echter wanneer er een fout wordt gemaakt bij de input van bepaalde gegevens (bijvoorbeeld een catalogusprijs die niet correct is), is het altijd jij, de klant zelf, die opdraait voor het niet correct verzekerd zijn.