Bestuurdersverzekering Brugge

Het unieke concept van Assurwest: de "omniumverzekering" voor de bestuurder

Bij de aankoop van een nieuwe wagen hoort een omniumverzekering. Het is eigen aan ieder van ons, maar de nieuwe auto moet goed beschermd worden, de bescherming van de bestuurder van die wagen is meestal minder belangrijk. Nochtans, laat ons eerlijk zijn, als je moet kiezen tussen het verlies van je wagen of het verlies van je partner. Is die partner dan niet veel belangrijker dan die wagen?

Hoezo, is de bestuurder van een wagen dan niet verzekerd in de verplichte autoverzekering?

Het antwoord is hier eigenlijk neen. Alle personen in een voertuig zijn verzekerd door de verplichte autoverzekering (BA verzekering motorrijtuigen), met uitzondering van de "aansprakelijke" bestuurder. 

Wat is een "aansprakelijke" bestuurder?

Als je als bestuurder betrokken bent in een ongeval en je bent in recht, dan krijg je een vergoeding van de tegenpartij. Wanneer je echter in fout bent, krijg je als bestuurder van niemand een vergoeding. Je bent immers zelf aansprakelijk voor het ongeval. Jouw passagiers zijn beschermd als zwakke weggebruiker en hebben recht op vergoeding maar jijzelf blijft in de kou staan. 

De oplossing: de bestuurdersverzekering

Je kan een bijkomende waarborg of verzekering afsluiten, de bestuurdersverzekering. 

Zijn er verschillende formules in de bestuurdersverzekering?

Ja, en daar zitten nogal wat addertjes in het gras. Je vindt gemakkelijk een bestuurdersverzekering van bijvoorbeeld 30 euro, maar dan geniet je ook van zeer beperkte dekkingen: een kapitaal overlijden van vb 10.000 euro, een kapitaal blijvende invaliditeit van vb 25.000 euro en dan nog eens 2.500 euro medische kosten. Je begrijpt, in sommige situaties zal de dekking overlijden en blijvende invaliditeit van die beperkte formule bijna hetzelfde effect hebben als geen bestuurdersverzekering. 

De formule "gemeen recht"

Deze formule is ten zeerste aan te bevelen voor alle jonge, en iets minder jonge gezinnen met (studerende) kinderen. In de formule gemeen recht ontvangt de partner bij overlijden geen vast kapitaal maar jaarlijks een soort van vervangingsinkomen, berekend volgens de indicatieve tabel van grosse modo 30% van het beroepsinkomen van de persoon die overleden. Vermeerderd met 15% per kind ten laste.

Een voorbeeld: een man met een inkomen van 30.000 euro, gehuwd en 2 kinderen ten laste, verongelukt. Ongeval in fout en dus geen vergoeding van de tegenpartij. De weduwe ontvangt 9.000 euro jaarlijks, vermeerderd met 9.000 euro voor de 2 kinderen ten laste. Dus een jaarlijkse vergoeding van 18.000 euro. Hierbij bereik je het echte doel van een bestuurdersverzekering: een poging om minstens het financiële verlies door een overlijden van een partner te compenseren.

Ook de vergoeding in blijvende invaliditeit is niet beperkt tot een éénmalig bedrag, maar wel een jaarlijkse vergoeding. 

moto

 

Zijn er nog keuzes in de formule bestuurder?

Zeker! De eerste keuze is een formule waarbij de bestuurder van één specifieke wagen verzekerd is. Maar even goed kan je kiezen voor een formule waarbij alle gezinsleden verzekerd zijn met gelijk welke wagen.

Bovendien biedt Assurwest ook speciale formules aan voor motorrijders. In heel veel formules worden bestuurders van een moto uitgesloten, terwijl zij juist heel kwetsbaar zijn. Vraag gerust naar onze mogelijkheden voor een bestuurdersverzekering voor motorrijders. 

En wat is nu de "omniumverzekering" van Assurwest voor bestuurders?

Als onafhankelijk makelaar in Brugge bieden wij een bestuurdersverzekering aan waarbij niet alleen de dekking overlijden, de dekking blijvende invaliditeit en medische kosten verzekerd zijn, maar ook het loonverlies door een tijdelijke arbeidsongeschiktheid!

Een voorbeeld: Je bent als bestuurder betrokken in een verkeersongeval waarbij er heel wat discussie is. Door dit ongeval was je lange tijd werkonbekwaam. Maar doordat er discussie is tussen de verzekeringsmaatschappijen omtrent de aansprakelijkheid, blijft de vergoeding voorlopig uit. De ideale bestuurdersverzekering betaalt je die kosten ongeacht of dan in recht wordt verklaard of niet. Deze vergoeding blijft van jou. Onze slogan is niet voor niet "Service verzekerd"!