Brandverzekering

Waarom moet ik als huurder een brandverzekering afsluiten, de eigenaar is toch verzekerd voor het gebouw?

De verplichting om vanaf 1 januari 2019 als huurder een brandverzekering af te sluiten, is een goede zaak. Veel mensen raken maar niet overtuigd van het feit dat een huurder ook een verzekering voor het gebouw moet afsluiten, ondanks dat hetzelfde gebouw door de eigenaar verzekerd is.   Nochtans is het wetboek heel duidelijk (artikel 1732 BW en artikel 1733 BW), waarin staat: ‘de huurder is aansprakelijk voor de beschadigingen of de verliezen die gedurende zijn huurtijd ontstaan, de huurder is aansprakelijk voor brand, tenzij hij bewijst dat de brand buiten zijn schuld is ontstaan’.

Huuraansprakelijkheid gebouw.

De huurder is aansprakelijk bij een brand; als hij niet kan bewijzen dat hij niet in fout is, zal hij de eigenaar moeten vergoeden voor de geleden schade. De brandverzekering van de eigenaar zal de eigenaar vergoeden, maar zal die schade “verhalen” (aankloppen bij) de huurder. Je kan dus als huurder de kostprijs van een gebouw zelf moeten betalen, als je niet verzekerd bent ! Niet doen, dus!

Hoe verzeker ik correct mijn woning ?
Ook een heel belangrijk punt. Zowel voor een eigenaar als een huurder is het doel van een verzekering, om niet de eigen middelen te moeten aanspreken bij een brand, maar wel dat alle kosten van heropbouw gedekt zijn door de verzekering.
Er zijn 3 systemen om je te verzekeren.   
Het minst goede systeem is een eigen schatting van de waarde van je woning maken, en je verzekeren voor dat bedrag. Nadeel van dit systeem is uiteraard wanneer je een verkeerde schatting maakt, je te ‘laag’ verzekerd bent, er is dan sprake van onderverzekering, en dit kan er voor zorgen dat je zelf een groot deel van de kosten toch moet betalen.
Om onderverzekering te vermijden, kan je jouw woning in eerste risico verzekeren : stel dat je woning voor 200.000 euro in eerste risico is verzekerd, dan kan de maatschappij - bij een schadegeval -  geen onderverzekering (evenredigheidsregel) toepassen, maar je maximale vergoeding voor je woning blijft 200.000 euro, ook al is de heropbouwwaarde bijvoorbeeld 250.000 euro. Het tweede systeem is dus al iets beter dan het eerste, maar om perfect verzekerd te zijn, maak je best gebruik van methode 3

Evaluatierooster/stelsel maatschappij
Iedere verzekeringsmaatschappij heeft één of meerdere stelsels ter beschikking, voor de waardebepaling van je woning.
Zo’n stelsel is een plaatsenstelsel, een stelsel op basis van oppervlakte of volume, op basis van enkele bijkomende vragen in verband met afwerking (parket in huis? zonnepanelen? keuken van meer dan 25.000 euro?,….)
Op basis van dit stelsel, berekent de maatschappij de te betalen premie en maken jou volgende belofte: “Indien het stelsel correct werd toegepast, dan verzekeren wij jouw woning automatisch voor de totale heropbouwwaarde, zonder enige beperking in kapitaal”.
je bent dus, zowel als huurder of eigenaar, onbeperkt verzekerd. Uiteraard adviseren wij al onze klanten om gebruik te maken van de aangeboden stelsels in brandverzekering.
 

Voor welke brandverzekering moet ik kiezen ?

Bij een oppervlakkige vergelijking, zal je vaststellen dat iedere maatschappij dekking biedt voor
-    Brand, blikseminslag, ontploffing, implosie, rook- en roetschade
-    Botsing (een auto die tegen uw gevel of garagepoort rijdt)
-    Beschadiging van je woning door diefstal (een geforceerde deur, een geforceerd raam)
-    Elektriciteitsschade (zoals bv kortsluiting)
-    Schade door storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk
-    Breken van ruiten, glasplaten, spiegels
-    Schade door water (lek in leiding, waterinfiltratie door het dak…)
-    Schade door stookolie
-    Burgerlijke aansprakelijkheid gebouw en verhaal van derden
-    Natuurrampen
-    En meestal in optie: Diefstalverzekering.

Echter, daar waar bij iedereen de grote rubrieken aanwezig zijn, kunnen de verschillen binnen iedere rubriek groot zijn.
Kies daarom voor een brandverzekering die perfect bij jou past: heb je een aangelegde tuin, met veel tuinmeubelen, dan kies je voor een polis die daar uitgebreide dekking voor heeft. Heb je een buitenzwembad? Ook hier zijn polissen met zeer uitgebreide waarborgen. Heb je bomen of open constructies in je tuin? Bij stormschade kan jouw vergoeding heel veel verschillen van maatschappij tot maatschappij.  Als het scherm van je dure televisie gebroken is door te enthousiaste kinderen, dan is er in de ene polis wel dekking, in de andere niet…

Eén gouden raad: contacteer de specialisten van Assurwest: wij zoeken samen met jou uit wat voor jou de beste brandverzekering is. Je hoeft niet teveel te betalen, maar ook niet te weinig: bij een schadegeval ontdek je de onaangename kanten van jouw polis als je niet geïnformeerd bent.